Ay ay ay, ay ay ay
Tell you baby
You huggin’ up the big monkey man

Ay ay ay, ay ay ay
Tell you baby
You huggin’ up the big monkey man

I’ve seen no sign of you
I’ve only heard that you
Huggin’ up the big monkey man

Is not lie, is not lie
Them a tell me

You huggin’ up the big monkey man
Is not lie, is not lie

Them a tell me
You huggin’ up the big monkey man

Now I know that, now I understand
You turnin’ a monkey on me

Now I know that, now I understand
You turnin’ a monkey on me